pro deo Advocaat (t)om-zitting tel 033-741 00 20

UITNODIGING OM-ZITTING ONTVANGEN? RAADPLEEG EEN ADVOCAAT. VUL HET CONTACTFORMULIER IN OF BEL 033-7410020

Contact met een advocaat

Gebruik ons contactformulier voor contact met een advocaat

Contact pro deo advocaat

Contactformulier advocaat OM Zitting

Disclaimer:

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen aanvaarden de beheerder/eigenaar en/of de betreffende advocaten daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden de beheerder/eigenaar en of advocaten geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Ook verstrekte adviezen of informatie door de eigenaar/beheerder  en/of aangesloten advocaten, via e-mail van deze site dan wel op andere wijze,  zijn geheel vrijblijvend. De beheerder/eigenaar van deze site en/of de aangesloten advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van gegeven advies of inlichtingen, noch voor mogelijke schade als gevolg daarvan. Een opdracht aan een advocaat geldt pas als aanvaard indien een aan u toegezonden opdrachtbevestiging door u voor akkoord is getekend en door de betreffende advocaat retour  is ontvangen. De algemene voorwaarden van de betreffende advocaat zijn steeds van toepassing. 

Alle teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de beheerder/eigenaar van deze site.